คุณสมบัติ ผู้สมัคร

1.ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ผู้สม้ครจะต้องมี บัญชี Tiktok มีจำนวนผู้ติดตาม 1,000 ขึ้นไป
3.ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับเพื่อเลือกหัวข้อการทำคลิป และนัดวันเข้ามาถ่ายทำคลิปที่โครงการ
4.โดยผลการตัดสินของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์ และหัวข้อการประกวด

1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับเงินค่าเดินทาง 1,000 บาท (จะได้รับหลังส่งผลงาน)
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
3. การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag มาที่บัญชี TikTok : The FINEBangkok และ MDPC พร้อมใส่ Hashtag #TheFINEChallenge #Thefinebangkok #ของประเภทผลงาน ที่ต้องการส่งเข้าประกวดให้ถูกต้องทุกคลิป
ประเภทที่ 1 คลิปรีวิวห้องตัวอย่าง #รีวิวThefine
ประเภทที่ 2 คลิปรีวิวส่วนกลาง #ส่วนกลางThefine
ประเภทที่ 3 รีวิวบรรยากาศ ภาพรวมโครงการ #คอนโดThefine
5. ปิดรับสมัครวันที่ 2 เมษายน 2566

การส่งผลงาน และเกณฑ์การตัดสิน

1. ส่งลิงก์ TikTok ผลงานดังกล่าว ผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันและเวลาที่กำหนด (1 คน หรือ 1 บัญชี TikTok สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป)
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ บริษัทและผู้ส่งเข้าประกวด โดย บริษัท มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามที่ บริษัท เห็นเหมาะสม
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
7. เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ บริษัท โดยผลการตัดสินของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

รอบการคัดเลือก Tiktok creator
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับเงินค่าเดินทาง 1,000 บาท (จะได้รับหลังส่งผลงาน) จำนวน 20 รางวัล

รอบการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ อันดับ1

ประเภทที่ 1 คลิปรีวิวห้องตัวอย่าง   เงินรางวัล 5,000 บาท
ประเภทที่ 2 คลิปรีวิวส่วนกลาง เงินรางวัล 5,000 บาท
ประเภทที่ 3 รีวิวบรรยากาศ ภาพรวมโครงการ เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย
5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

เงินรางวัลค่าแนะนำ
เพียงคุณแนะนำลูกค้าเข้ามาให้เรา เรามีค่าแนะนำสูงสุด 2 แสนบาท !!!!!

**สำหรับผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5%

ใบสมัครกิจกรรม Tiktok Challenge


Scroll to Top